» ΠΟΛΙΤΙΚH ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

Popz quality process

Η Popz θεωρεί εξαιρετικής σημασιας την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς καθώς παράγουμε και πουλάμε τρόφιμα. Ειδικά σήμερα, όπου οι ειδήσης ​​αναφέρουν καθημερινά για σκάνδαλα και  για την ασφάλεια των τροφίμων, η μη εφαρμογή ελέγχων που πρέπει να υπάρχουν αλλά δεν υπάρχουν και η έλλειψη ευθύνης σε ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας τροφίμων. Η Πολιτική Ποιότητας της Popz περιγράφεται παρακάτω:

Οδηγίες ποιότητας της Popz

Η Popz θα κατασκευάζει προϊόντα με υψηλό επίπεδο ασφάλειας για να μπορέσετε να τα δώσετε με αυτοπεποίθηση και προθυμία στην οικογένειά σας.
Θα εφαρμόσουμε πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία στην Ουγγαρία και τη νομοθεσία όλων των χωρών στις οποίες εξάγουμε.

Θα σεβόμαστε τις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών μας και θα διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που παραδίδονται ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους ως ελάχιστη απαίτηση.

Για να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε την Πολιτική Ποιότητας της Popz, η διοίκηση θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει συστήματα ποιότητας βασισμένα στο HACCP, το BRC και θα συνεχώς θα εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας για να επιτύχουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας ».

Popz και BRC

Η προσοχή της Popz στην ποιοτική παραγωγή την οδήγησε στην απόκτηση στην υψηλότερη πιστοποίηση BRC Global Standard-Food (τεύχος 5) τον Ιανουάριο του 2006. Η πρώτη προσπάθεια της Popz να κερδίσει την αναγνώριση της BRC είχε ως αποτέλεσμα η βαθμολογία μας να είναι «Α», η καλύτερη βαθμολογία,  που σπάνια χορηγείται απο την  πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια, κάθε χρόνο από το 2007 έως το 2011, η Popz στη Δανία επαναπιστοποιήθηκε και σε κάθε περίπτωση μας δόθηκε βαθμός Α».